fundacja Morska Kraina - logo na tle morza

Wniosek o stypendium fundacji

Wniosek o stypendium Fundacji „Morska Kraina”

 1. Kto może ubiegać się o stypendium?
  • O stypendium naukowe ubiegać się mogą jedynie uczniowie Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”, którzy spełniają wszystkie kryteria wymienione w Załączniku nr 1.
  • O stypendium Fundacji „Morska Kraina” oraz Stypendium Ucznia z Pasją mogę ubiegać się wszyscy uczniowie szkół kołobrzeskich, którzy spełniają wszystkie kryteria wymienione w załączniku nr 1.
 2. Co należy zrobić, aby uzyskać stypendium?
  • Aby uzyskać stypendium należy złożyć wypełniony wniosek o stypendium wraz z pierwszym sprawozdaniem do sekretariatu w Prywatnej Szkole Podstawowej „Morska Kraina” przed końcem pierwszego półrocza. Następnie należy złożyć drugie sprawozdanie przed 30 maja.
  • Wymagania co do sprawozdań można znaleźć w załączniku nr 2.
  • Uzyskanie min. ilości punktów nie oznacza, że stypendium zostanie automatycznie przyznane. Próg może być wyższy w zależności od roku i złożonych wniosków.
 3. Jaki jest proces przyznawania stypendium?
  • Po złożeniu wniosku i sprawozdań przez ucznia, Rada Pedagogiczna zaopiniuje kwalifikujących kandydatów i przekaże listę kandydatów do organów Fundacji „Morska Kraina”. Fundator wyznaczy wysokość stypendiów oraz podejmie ostateczną decyzję w sprawie kandydatów.
  • Wysokość stypendium będzie zależała od ilości punktów uzyskanych przez ucznia, liczby stypendystów oraz środków finansowych zgromadzonych przez Fundację na ten cel.

2024 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (7) Z PUNKTACJĄ – plik typu *docx,

2024 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (7) Z PUNKTACJĄ – plik typu *.pdf