budynek szkoły

Szkoła – zajęcia dodatkowe

PIANINO

Nauka dziecka gry na instrumencie niesie ze sobą wiele zalet, co potwierdzają liczne badania naukowe. Muzykowanie rozwija pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny.
Podczas zajęć ćwiczymy z instrumentem ale nabywamy także podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kształcenia słuchu, tj. znajomość zapisu nutowego czy rytmów. Muzyka ma swój własny „język” którego na zajęciach się uczymy.
Uczestnicy lekcji nie mają narzucanych zadań – każdy rozwija swoje umiejętności opanowania instrumentu w swoim tempie.
Zajęcia umuzykalniające z pianinem są indywidualne dzięki czemu w sposób spersonalizowany przebiega proces i program nauczania – młody adept ma wpływ na to jak i co gra. Zajęcia prowadzi dr Łukasz Nowakowski.

WARSZTATY PLASTYCZNE

Dzieci wykazują duże zainteresowanie plastyką. Poprzez prace plastyczne okazują pomysłowość i własną wyobraźnię. Wyrażają uczucia oraz odkrywają samego siebie. Tworzenie daje im radość a także ogromną satysfakcję z wyniku ich pracy.
I właśnie z myślą o naszych uczniach postanowiliśmy w Morskiej Krainie zorganizować warsztaty plastyczne. Celem tych zajęć jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego. Uczniowie uczęszczający na zajęcia mają okazję rozwijać swój warsztat poprzez poznawanie nowych technik i form plastycznych. Treści zawarte w programie dobierane są z uwzględnieniem pór roku, świąt, oraz zainteresowań uczniów. Praca na tych zajęciach pozwala na indywidualny kontakt z dzieckiem oraz swobodę w doborze tematów, technik, sposobu prowadzenia zajęć. Są to czynniki sprzyjające rozwijaniu umiejętności oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec sztuki i otaczającej rzeczywistości. Warsztaty są prowadzone przez Panią Ewę Makedońską.

SZACHY

Szachy to najstarsza udokumentowana gra i zarazem dyscyplina sportowa. Wywiera pozytywny wpływ na gracza ucząc przewidywania, logicznego myślenia, sportowego współzawodnictwa, cierpliwości, odpowiedzialności za podjęte decyzje, trenując pamięć, koncentracje i wyciszenie. Podczas zajęć dzieci uczą się nazewnictwa figur szachowych, poruszania się nimi po szachownicy, zasad gry a przede wszystkim strategii, taktyki, planowania ruchów prowadzących do głównego celu- wygrania partii. Dziecko podejmując w czasie partii samodzielne decyzje, uczy się przewidywania i ponoszenia konsekwencji wykonywania ruchu. Zajęcia są prowadzone przez Pana Włodzimierza Gablera ze Szkółki Szachowej SKOCZKI.