Morska Kraina, uczniowie

Przedszkole – regulamin

Regulamin Przedszkola Morska Kraina

 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, która realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Podstawową jednostką organizacyjna przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 3. Pracą grupy przedszkolnej kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu oraz programy innowacyjne: program Pani prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej wspomagający proces rozwijania , innowacyjne metody w nauczaniu języka obcego jak też programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola.
 5. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienie lekarskiego)dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa.
 6. Przedszkole jest czynne w godzinach od 700 do 1700.
 7. Dziecko z przedszkola należy odbierać do godz. 1700.
 8. Dziecko do przedszkola mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
 9. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.
 10. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.
 11. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia
 12. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:
  • wieje silny wiatr
  • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
  • temperatura jest niższa od -10 ̊C
  • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko
  • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz
 13. Dziecko przyprowadzone do przedszkola z założenia jest zdrowe i w  związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.
 14. Dziecko powinno posiadać buty zmienne –kapcie, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie.
 15. Ubiór dzieci powinien być swobodny i nieutrudniający dzieciom ruchu oraz odpowiedni do okazji, tzn. w dni świąteczne obowiązuje strój galowy.
 16. Ubrania i buty mają być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka,
 17. Kapcie lub buty dzieci powinny być włożone do woreczka podpisanego i pozostawione w szatni.
 18. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni.
 19. W przedszkolu jest wyznaczony czas na odpoczynek dzieci (leżakowanie).
 20. Przedszkole zapewnia kocyki, rodzic poduszeczkę do odpoczynku.
 21. Poduszki zabierane są  do domu w celu odświeżenia.
 22. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków. Zabawki przynoszone są tylko w wyznaczony dzień.
 23. Przedszkole zapewnia 4 posiłki dziennie:
  • śniadanie,
  • obiad (zupa),
  • obiad (drugie danie),
  • podwieczorek.
 24. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami  żywienia dzieci w wieku 1,5-6 lat