Morska Kraina, uczniowie

Przedszkole – ramowy plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU
Morska Kraina

7,00 – 8,55

 • Własna aktywność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8,55 – 9,45

 • Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe, śniadanie.

9,45 – 10,45

 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia sprzyjające aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych i fizycznych dzieci.

10,45 – 11,20

 • Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zajęcia na powietrzu.

11,20 – 11,50

 • Przygotowanie do posiłku, czynności porządkowo – higieniczne.  I danie – zupa.

12,00 – 13,20

 • GRUPY MŁODSZE – poobiedni relaks w przedszkolu.
 • GRUPY STARSZE – Pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, obserwowanie przyrody z uwzględnieniem zmian zachodzących w cyklu czterech pór roku.  Obserwacje, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne.

13,20 – 1,400

 • Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe – higieniczne, obiad – II danie.

14,00 – 14,45

 • GRUPY MŁODSZE – obserwacje, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy swobodne, kwadrans na bajkę.
 • GRUPY STARSZE – relaksacja przy muzyce,  ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia dodatkowe, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne,  zabawy w terenie.

14,45 – 15,15

 • Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe, podwieczorek.

15,15 – 16,00

 • Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach,  omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16,00 – 17,00

 • Własna aktywność dzieci, zabawy dowolne w sali, oglądanie bajek.