Morska Kraina, uczniowie

Przedszkole – oferta edukacyjna

Oferta Edukacyjna w Prywatnym Przedszkolu „Morska Kraina”

 • Warsztaty plastyczne – szeroko rozumiane formy zajęć plastyczno-technicznych,
 • Warsztaty językowe (każdego dnia) – Katarzyna Siek,
 • Warsztaty eksperymentów i doświadczeń – Kamilla Dębska,
 • Warsztaty kulinarne „Kuchcikowo”,
 • Zajęcia ruchowe (sala gimnastyczna 4 i 5 latki jeden raz w tygodniu),
 • Zajęcia szachowe ( dwa razy w tygodniu),
 • Rytmika dla wszystkich grup 1 raz w tygodniu,
 • Świąteczne warsztaty rodzinne,
 • Zajęcia wzbogacane są publikacjami Ewy Pyczek – „Wierszowane rysowani”, (wierszyki z ćwiczeniami dla najmłodszych),
 • Edulatki – ćwiczenia z liczenia (3,4 latki),
 • Językowe przygody i inne bajeczki logopedyczne.

W przedszkolu prowadzone są również:

 • Warsztaty artystyczne – szeroko rozumiane formy zajęć plastyczno-technicznych
 • Warsztaty językowe (każdego dnia)
 • Warsztaty taneczne (prowadzi instruktor tańca towarzyskiego jeden raz w tygodniu grupa 4,5 latki)
 • Warsztaty logo-rytmiki  (cztery razy w tygodniu wszystkie grupy)
 • Zajęcia korekcyjno-ruchowe (sala gimnastyczna 4,5 latki jeden raz w tygodniu)
 • Zajęcia szachowe ( dwa razy w tygodniu)
 • Świąteczne warsztaty rodzinne
  Zajęcia wzbogacane są publikacjami Ewy Pyczek – „Wierszowane rysowanki” (wierszyki z ćwiczeniami dla najmłodszych)
 • Edulatki – ćwiczenia z liczenia (3,4 latki)
 • Językowe przygody i inne bajeczki logopedyczne

Nauczyciele w swojej pracy stosują zasadę indywidualizacji oddziaływań w zależności od możliwości każdego dziecka w celu wyrównania ich szans edukacyjnych. Natomiast uzdolnienia dzieci rozwijane są w trakcie prowadzonych warsztatów  min. plastycznych, muzycznych, językowych.

Przeprowadzana jest w przedszkolu:

 • Diagnoza logopedyczna wszystkich dzieci .
 • Realizowana jest terapia wad wymowy – odpłatna
 • Profilaktyka stomatologiczna – pogadanki, przeglądy jamy ustnej

Działania te mają na celu badania przesiewowe – wstępne, na podstawie których rodzice powinni podjąć decyzje wnikliwej weryfikacji i badań w warunkach gabinetów specjalistycznych.

Przedszkole zgłasza  uczestnictwo w konkursach, olimpiadach międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich.

 • Akademia Rodziców – warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, rozwijające i wspierające świadomość wychowawczą od małego dziecka do dorosłego, prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów
 • Porady psychologiczno-pedagogiczne, udzielane przez profesjonalistów z tej dziedziny.

Każdego roku oferta może ulegać drobnym zmianom. Powodowane jest to czynnikami kadrowymi i organizacyjnymi placówki, jednak  dokłada się wszelkich starań, aby zagwarantować dzieciom maksymalnie atrakcyjny i optymalny zestaw zajęć dla ich wszechstronnego rozwoju.

Przedszkole w całym procesie edukacyjnym,  podkreśla olbrzymie znaczenie dla wychowania i rozwoju dziecka środowiska rodzinnego. Przedszkole nasze, to dom w którym czekają ciocie, serdeczne przyjaciółki rodziców….. taki obraz jest celem naszych oddziaływań.