Morska Kraina, uczniowie

Przedszkole – kadra

Kadra w przedszkolu MORSKA KRAINA

mgr Dorota Żurawska-Nowak

dyrektor / pedagog

 • UAM Poznań – pedagogika, studia magisterskie,
 • UKW Bydgoszcz – organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe,
 • UKW Bydgoszcz – kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe,
 • Collegium Balticum – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Kurs Inwestora, Kurs Maklerski, Kurs Administracji Państwowej,

mgr Izabela Kaszuba

wicedyrektor / nauczyciel kontraktowy

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Humanistyczny – kierunek: Pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – specjalność: Pedagogika,
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi – CEN Koszalin,

mgr Ewa Makedońska

pedagog / nauczyciel mianowany

 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • Gdańska Wyższa szkoła Humanistyczna – pedagogika ogólna,
 • Kurs Kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 • Studia podyplomowe w zakresie – Plastyka i technika w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi – CEN Koszalin.

mgr Kamilla Dębska

nauczyciel kontraktowy

 • Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Humanistycznych – kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika rewalidacyjna i korekcyjna,
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – kierunek: kształcenie zintegrowane, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

Barbara Kowalczyk

nauczyciel kontraktowy

 • Gdańska Wyższa Szkoła Pedagogiczna – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym, studnia II stopnia,

Hanna Maciejewska

Nauczyciel Tańca

 • Uniwersytet Szczeciński – studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne, specjalność nauczyciel
 • Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości – kurs „Trener Umiejętności społecznych TUS SST”
 • Uniwersytet Szczeciński – dyplom trenera personalnego
 • Trener tańca

Włodzimierz Gabler