Erasmus - logo program

PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Fundacja Morskiej Krainy przeprowadziła projekt dla uczniów Erasmus+ PO WER w ramach akcji rozwoju kompetencji kluczowych – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów Unii Europejskiej oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowych partnerstw szkół.

 

 • Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi: 181.676,00 PLN 
 • Beneficjent: Prywatna Szkoła Podstawowa ”Morska Kraina”
 • Tytuł projektu: PO WER – „Ponadnarodowa mobilność uczniów” „Porozmawiajmy o Zielonej Planecie”
 • Termin realizacji projektu: 2019/09/01 – 2021/06/30

Streszczenie Projektu:

Uczestnikami projektu byli uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Głównym założeniem projektu był zagraniczny wyjazd grupy uczniów wraz z opiekunami do Hiszpanii. Celem wyjazdów uczniów było wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt wpisuje się także w zasadę zrównoważonego rozwoju umożliwiając:

Uczniom: 

 • rozwój potencjału;
 • zdobywanie nowych praktycznych umiejętności;
 • poszerzanie horyzontów;
 • lepsze rozumienie relacji i zależności we współczesnym świecie;
 • rozwój umiejętności językowych i interpersonalnych przyczyniając się do zwiększenia świadomości kulturowej;
 • oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym;
 • rozwinięcie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie;
 • budowanie relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu innych kultur i wartości.

Nauczycielom i szkołom:

 • wypełnienie wymogów podstawy programowej;
 • pozyskanie nowych narzędzi do prowadzenia interesujących lekcji
 • motywację uczniów do pracy;
 • stworzenie sieci kontaktów międzynarodowych, co przyczyni się do budowania postawy pro-aktywnej;
 • uczestnictwo w ciekawych projektach;
 • wzrost prestiżu szkoły wśród innych placówek edukacyjnych;
 • pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Materiały do pobrania:

Wewnątrzszkolny regulamin projektu

Przewodnik po projekcie

 

Erasmus - logo program
program ERASMUS