fundacja Morska Kraina - logo na tle morza

o Fundacji

FUNDACJA INTEGRACJA ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH „MORSKA KRAINA”

 

ul. Jedności Narodowej 86, 78-100, KOŁOBRZEG

Zarząd Fundacji:

 • Wiesław Nowak – Prezes Zarządu Fundacji
 • Weronika Nowak – Członek Zarządu

Rada Fundacji:

 • Ewa Zielińska
 • Dariusz Trafas
 • Adam Hok

Fundacja Oświatowa Morska KrainaCelem fundacji jest działanie na rzecz przedszkolaków, uczniów oraz nauczycieli i personelu placówek oświatowych „Morska Kraina” w skład których wchodzą: Prywatne Przedszkole „Morska Kraina” oraz Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”, zwanych w dalszej części „placówkami oświatowymi”, a w szczególności:

 1. doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów i przedszkolaków;
 2. działanie w kierunku rozwoju wszechstronnych zainteresowań uczniów i przedszkolaków;
 3. podejmowanie działań na rzecz rozbudowy placówek oświatowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych z nimi związanych;
 4. wspomaganie opieki medycznej placówek oświatowych;
 5. uczestnictwo w doskonaleniu programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich;
 6. wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. działanie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 9. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych;
 10. wdrażanie nowatorskich metod edukacji;
 11. działalność charytatywną.

STYPENDIA

Drodzy rodzice i uczniowie!

Od kilku lat nasza Fundacja wspiera zdolnych, ambitnych i pracowitych uczniów stypendiami.
Chcemy wspierać te talenty i pasje jak najlepiej potrafimy.
Chcemy zaznaczyć, że to również Wy Państwo wspieracie te wyjątkowe dzieci, gdyż to właśnie pieniądze z 1,5 % podatku, który od was dostajemy oraz cegiełek i darowizn są przeznaczone na finansowanie stypendiów.
Dlatego bardzo Państwu dziękujemy i zachęcamy uczniów do składania wniosków o stypendia!

Sprawozdania opublikowane w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wcześniejsze sprawozdania i dokumenty formalne:

wpis w bazie NGO prowadzonej przez NIW pod adresem internetowym: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000474371
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 321417190
Urząd Skarbowy – nr NIP: 671-18-14-131

Data przyznania statusu OPP:    2015-12-11 

 

OPP - 1,5%
grafika informująca o statusie OPP, możliwości przekazania 1,5% odpisu od podatku na cele fundacji