Stypendia Fundacji Morska Kraina - 2024 r.

Stypendia Fundacji Morska Kraina – czerwiec 2024 r.

Fundacja Morska Kraina z okazji zakończenia roku szkolnego wręczyła stypendia wyjątkowej młodzieży naszego miasta.
Uczniowie składali wnioski w trzech kategoriach.
Stypendium Fundacji Morska Kraina otrzymało 9 uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce oraz pielęgnowane pasje i hobby. Wśród laureatów tej kategorii znaleźli się uczniowie z sukcesami na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

  • W kategorii Stypendium Ucznia z Pasją przyznano 3 stypendia, za takie osiągnięcia jak sukcesy na poziomie ogólnopolskim w dziedzinach: taniec sportowy, jazda konna i sporty walki ju-jitsu.
  • Przyznaliśmy 4 Stypendia Naukowe dla uczniów szkół podstawowych, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 5,5.

Wszyscy stypendyści składali wnioski, w których precyzyjnie określone były kryteria uzyskania tych stypendiów.
We współczesnym świecie to wyjątkowi młodzi ludzie, którzy już dziś prezentują postawę pracowitości, ciekawości świata. Znają smak sukcesu, ale również walki z samym sobą w dążeniu do realizacji swoich marzeń.

Gratulujemy Stypendystom, ich Nauczycielom, Trenerom, Instruktorom, Mentorom oraz ich Rodzinom.

Gremium Fundacji Integracji Środowisk Edukacyjnych Morska Kraina w Kołobrzegu czuje się zaszczycone mogąc złożyć gratuluje wszystkim Laureatom naszych stypendiów i życzyć im kolejnych sukcesów.
Na ten cel Fundacja Morska Kraina w tym roku przeznaczyła z otrzymanych funduszy 1.5% – 7750,00 złotych.

Stypendia Fundacji Morska Kraina - 2024 r.

Stypendia Fundacji Morska Kraina - 2024 r.

Stypendia Fundacji Morska Kraina - 2024 r.

Stypendia Fundacji Morska Kraina - 2024 r.

Stypendia Fundacji Morska Kraina - 2024 r.