kadra

Kadra w szkole

Dorota Żurawska-Nowak

Dyrektor szkoły, nauczyciel doradztwa zawodowego

 • UAM Poznań – pedagogika, studia magisterskie
 • UKW Bydgoszcz – organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe
 • UKW Bydgoszcz – kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej
  wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe
 • Collegium Balticum – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Bankowa – Kurs Inwestora, Kurs Maklerski, Kurs Administracji Państwowej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomagania, studia podyplomowe
 • Nauczyciel mianowany.

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • Kurs: Jak rozwijać przedsiębiorczość uczniów? – Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświecie w Koszalinie
 • Kurs: Szkoła dobrego wychowania – Studium Prawa Europejskiego w Warszawie
 • Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Magdalena Czapłygin-Wolman

Nauczyciel klas I-III – wychowawca, opiekun świetlicy szkolnej, nauczyciel j. angielskiego

 • Politechnika Koszalińska – studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność : terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – studia I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność : edukacja elementarna i język angielski
 • Nauczyciel kontraktowy

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Metris –warsztaty metodyczne „Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensoryczne”
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego PozRobot – kurs przygotowanie trenerów/nauczycieli do korzystania z zestawów LEGO Education w pracy dydaktycznej
 • Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Consulting –szkolenie „Lekcja Enter” Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów środowisk cyfrowych w ich pracy edukacyjnej
 • MM Szkolenia dla Nauczycieli Języków Obcych, konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych „Morze Pomysłow”
 • Usługi Szkoleniowe Pedagogiczno-Psychologiczne, warsztaty: Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamietywania i odwarzania według koncepcji prof. hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Erasmus + Eurolinks Projects S.L – szkolenie „Perfect – developong lingistic competences in Europen Educative Environment”

Edyta Szreder

Nauczyciel klas I–III, wychowawca, opiekun świetlicy szkolnej

 • Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Łodzi – studia I stopnia na wydziale humanistyczny, kierunek :pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie – studia II stopnia a kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo–wychowawcza
 • Nauczyciel kontraktowy

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – szkolenie: „Opracwoenie dokumentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – szkolenie: „Ruch i piosenka dla najmłodszych”
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – szkolenie: ”Metody pracy z dzieckiem autystycznym”
 • MAC Edukacja – szkolenie: ”Zabawa bawi, uczy i wychowuje”

Sylwia Jakubowska

Nauczyciel klas I–III, wychowawca, opiekun świetlicy szkolnej, nauczyciel informatyki

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku – studia I stopnia na wydziale Nauk Społecznych, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem
 • Nauczyciel kontraktowy

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Centrum Szkoleń Edukacyjnych w Gdańsku – warsztaty „Zdalna i kreatywna świetlica, mylenie wizualne w świetlicy i nie tylko – świetlica pełna pomysłów”
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego PozRobot – kurs przygotowanie trenerów/nauczycieli do korzystania z zestawów LEGO Education w pracy dydaktycznej
 • Certyfikat Eko Eksperymentarium online – realizowany w roku szkolnym 2020/2021 pod Patronem Ministra Środowiska i Klimatu z zakresu edukacji przyrodniczej
 • Akademia Rozwoju Osobistego – warsztaty „Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss”
 • Akademia Rozwoju Osobistego – warsztaty „Tańce i zabawy dla małych dzieci”
 • Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju – warsztaty „Wstęp do sensoplastyki”
 • Fundacja na rzecz rozwoju INSPIRATOR – warsztaty naukowe „Jak dzieci uczą się liczyć”, „Jak dzieci uczą się rachować”, „Jak stosować zadania z treścią”
 • Akademia Sorobanu – kurs sorobanu dla nauczycieli
 • Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Consulting – szkolenie „Lekcja Enter” Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów środowisk cyfrowych w ich pracy edukacyjnej

Katarzyna Siek

Nauczyciel klas I-III, wychowawca, opiekun świetlicy szkolnej, nauczyciel j. angielskiego i hiszpańskiego

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia II stopnia na kierunku politologia, specjalność dziennikarstwo
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, studia I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe, w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wydział Pedagogiki i Psychologii, w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Nauczyciel kontraktowy

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – warsztaty „Ciekawe lekcje zastępcze”
  Instytut Rozwoju Nauczycieli – szkolenie metodyczne dla nauczycieli języków obcych „Ten great ideas for using flascards”
 • Instytut Rozwoju Nauczycieli – szkolenie metodyczne dla nauczycieli języków obcych „The art. And craft of teaching early communication”
 • Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Consulting – szkolenie „Lekcja Enter” Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów środowisk cyfrowych w ich pracy edukacyjnej
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego PozRobot – kurs przygotowanie trenerów/nauczycieli do korzystania z zestawów LEGO Education w pracy dydaktycznej

Mariola Warpachowicz

Nauczyciel – wychowawca, nauczyciel języka polskiego

 • Uniwersytet Szczeciński – filologia polska, specjalność nauczycielska
 • Nauczyciel dyplomowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego PozRobot – kurs przygotowanie trenerów/nauczycieli do korzystania z zestawów LEGO Education w pracy dydaktycznej
 • Centrum Edukacji Nauczycieli – szkolenie :Nowa podstawa programowa kształcenia języka polskiego
  Akademia GWO – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – kurs „Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, jak przygotować uczniów do nowego egzaminu?”

Anna Mrożek

Nauczyciel matematyki, wychowawca

 • Uniwersytet Szczeciński – studia I stopnia na kierunku matematyka, specjalność: matematyka z informatyką
 • Uniwersytet Szczeciński, studia I stopnia na kierunku wychowanie techniczne, specjalność: technika komputerowa
 • Uniwersytet Szczeciński – magister wychowania technicznego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie – Studia Podyplomowe
 • Nauczyciel dyplomowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie „Od małego do dużego, czyli matematyka od 4 do 8 klasy” – nowa podstawa programowa matematyki w szkole podstawowej
 • Eurolinks Projects S.L – Perfect developing linquistic compentenses in Europen educiative environment – Hiszpania
 • Edukacja-Innowacja – szkolenie „Rola edukacji nieformalnej w tym outdoor educations w kształceniu i rozwoju”
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Szczecin – szkolenie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”

Katarzyna Grotnik

Nauczyciel matematyki

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – magister matematyki
 • Nauczyciel dyplomowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie „Od małego do dużego, czyli matematyka od 4 do 8 klasy” – nowa podstawa programowa matematyki w szkole podstawowej

Małgorzata Lipska

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz etyki, wychowawca

 • Uniwersytet Szczeciński – magister historii
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej – Studium Edukacji Konstytucyjnej i Obywatelskiej „Edukacja prawna i obywatelska”
 • Uniwersytet Szczeciński – studia podyplomowe w zakresie: Wiedza o Społeczeństwie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – studia podyplomowe w zakresie Etyki i Filozofii
 • Nauczyciel dyplomowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – szkolenie Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej historia, wos
 • Erasmus + Eurolinks Projects S.L – szkolenie „Perfect – developong lingistic competences in Europen Educative Environment”

Ewa Makedońska

Nauczyciel plastyki i techniki, pedagog, oligofrenopedagog

 • BWSH Studia I stopnia – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • GWSH Studia II stopnia – Pedagogika ogólna z zakresu plastyki i techniki
 • Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika
 • GWSH Studia podyplomowe – nauczyciel plastyki i techniki
 • Nauczyciel mianowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Warsztaty z zakresu podstaw malowania obrazów metodą Powertex
 • Szkolenie Diagnoza i Terapia Ręki – Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR
 • Kurs Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
 • Kurs Karty Oceny Zachowania i Emocji – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego
 • Szkolenie Procedura Niebieskiej Karty w praktyce
 • Warsztaty Filcowania na Sucho – lalki
 • Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie szkolenie trenerskie do prowadzenia zajęć z zakresu: Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna
 • Kurs: Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu – Studium Prawa Europejskiego
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych

Aleksandra Łabińska

Nauczyciel biologii, przyrody, chemii , trener jogi

 • Politechnika Poznańska studia inżynierskie na wydziale technologii chemicznej, specjalizacja inżynieria chemiczna i procesowa
 • Politechnika Poznańska studia magisterskie na wydziale technologii chemicznej, specjalizacja technologia organiczna

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Consulting – szkolenie „Lekcja Enter” Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów środowisk cyfrowych w ich pracy edukacyjnej
 •  Centrum Kształcenia Ustawicznego PozRobot – kurs przygotowanie trenerów/nauczycieli do korzystania z zestawów LEGO Education w pracy dydaktycznej
 • Nirmala Marta Miguła- szkolenie „Jak kreatywnie uczyć dzieci Jogi”

Justyna Dziędziura

Nauczyciel – lektor języka niemieckiego

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie na wydziale filologii germańskiej
 • Nauczyciel dyplomowany

Wybrane szkolenia, kursy:

 • Erasmus + Eurolinks Projects S.L – szkolenie „Perfect – developong lingistic competences in Europen Educative Environment”

Dorota Gonczaronek

Nauczyciel – lektor język angielskiego

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu studia magisterskie na wydziale filologii angielskiej
 • Nauczyciel Dyplomowany

Marlena Ankiewicz

Nauczyciel – lektor język angielskiego

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile – Filia Uniwersytety Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia I stopnia specjalność filologia angielska

Wybrane szkolenia, kursy

 • Kurs – teacher trainin course by Helen Doron
 • Szkolenie – Let’s play gramar kids – Agnieszka Iwanicka
 • Szkolenie – Szafa Pomysłów – Teresa Toldsdorf

Renata Banasiak

Nauczyciel geografii

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, studia magisterskie – Geografia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, przygotowanie pedagogiczno-metodyczne
 • Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne, specjalność trenerska
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja, specjalność rekreacja ruchowa
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne
 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Instruktor Nordic Walking
 • Instruktor Pływanie
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej – Fitness, nowoczesne formy gimnastyki, Kinezygerontoprofilaktyka
 • Trener Klasy Drugiej – lekka atletyka
 • Trener Aqua 1
 • Nauczyciel mianowany

Aleksandra Kasprzak-Ratajczyk

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

 • Uniwersytet Szczeciński studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, specjalność: nauczyciel
 • Trener klasy drugiej pływanie
 • Instruktor sportu w badmintonie
 • Instruktor dyscypliny sportu tenis
 • Nauczyciel kontraktowy

Arkadiusz Kluska

Nauczyciel informatyki i fizyki

– studia podyplomowe w zakresie fizyka z informatyką – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny,
– studia podyplomowe – dwusemestralne podyplomowe studium pedagogiczne z zakresu przygotowania pedagogicznego,
– studia wyższe magisterskie, na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w zakresie inżynieria komputerowa,

Janina Pyda

– studia magisterskie – wydział Teologii – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie,
– studia licencjackie – Teologia – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie,
– studia podyplomowe na wydziale pedagogiki i psychologii w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
– studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Dawid Kurzawa

– nauczyciel zajęć tanecznych

Marta Kostiukowiec

nauczyciel kontraktowy

– pracownik administracyjno-biurowy,
– studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie,
– studia magisterskie w specjalności logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie,
– Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych – kierunek: kształcenie zintegrowane, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
Wybrane szkolenia:
– kurs – Audytor wewnętrzny systemów jakości,
– sensoplastyka,
– warsztaty muzyczne – Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,
– warsztaty muzyczne – Tańce i zabawy dla małych dzieci.