Erasmus logo

Erasmus+ PERFECT

Erasmus logo

Fundacja Morskiej Krainy przeprowadziła projekt dla Nauczycieli Erasmus+ Perfect w ramach akcji doskonalenia kompetencji językowych w europejskim środowisku edukacyjnym.

Erasmus dofinansowanie
Erasmus dofinansowanie

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi: 40 124,00 EUR
Beneficjent: Fundacja Integracja Środowisk Edukacyjnych ”Morska Kraina”
Tytuł projektu: PERFECT – Doskonalenie kompetencji językowych w europejskim środowisku edukacyjnym
Termin realizacji projektu: 2019/09/01 – 2021/06/30

Streszczenie Projektu:
Program przygotowany przez nauczycieli prywatnej szkoły podstawowej Morska Kraina w Kołobrzegu w bliskiej współpracy z 'Centro de Lenguas Educacion y Intercultural CELEI’ w Granadzie. Projekt zrealizował następujące cele: wzmocnienie kompetencji językowych i umiejętności dydaktycznych uczestników projektu poprzez zaimplementowanie zajęć lekcyjnych w języku obcym (Angielski, Niemiecki, Hiszpański), pozyskał nowe, innowacyjne programy uczące z dziedzin matematyki, ekologii, języków obcych, teleinformatyki oraz zajęć artystycznych tworząc nowe paczki dydaktyczne i konspekty ich implementacji przez uczestników programu.
Poprzez implementacje szeroko znanego programu przygotowującego, udział w zagranicznych zajęciach języka obcego, wykorzystanie systemu uczenia się w miejscu pracy w dwóch hiszpańskich szkołach, beneficjenci projektu rozwinęli swoją wiedzę, dydaktyczne zdolności, wzmocnili swoje umiejętności lingwistyczne i kulturowe. Zwiększyli swoją motywację do ciągłej i jakościowej pracy nad sobą, sposobem nauczania jak i umiejętnościami pedagogicznymi. W sumie 14 Nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w projekcie. Uczestnicy uzyskali językowe paszporty 'Europass’, certyfikaty potwierdzające czynny udział w kursach, nowe paczki dydaktyczne zostały stworzone i zaimplementowane w praktyce szkolnej, scenariusze lekcyjne w języku obcym, prezentacje multimedialne z zaimplementowanych sesji treningowych. Filmy video oraz zdjęcia zostały stworzone i udostępnione na stronie projektu. Implementacja nauczania w języku obcym jest długotrwałym rezultatem tej mobilności. Wyniki projektu zostały zaimplementowane wśród innych szkół podstawowych w Kołobrzegu oraz innych zainteresowanych placówek w województwie Zachodnio-Pomorskim jak i w całej Polsce dzięki pomocy ORE.

link do projektu 2019-1-PL01-KA101-062382